Mena
Mena

Súkromie

Osobné údaje a ich ochrana

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.,. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).